رادیولوژی دکتر ادیب فر

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۶

 تلفن: ۰۴۱۳۳۳۷۴۶۱۴ - ۰۴۱۳۳۳۷۴۶۱۰

 آذربایجان شرقی، تبریز، جنب زیرگذر آبرسان، مابین قنادی ایوبی، و بانک آینده، ساختمان پزشکی ایوان تبریز، طبقه چهارم

خدمات


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

...