محمدرضا نظری

 ۱۵ سال تجربه

 تلفن: -

 -

حوزه های تخصصی


{{row.doc.doc_type_name | namedoctype}} {{row.doc.doc_name}} {{row.doc.doc_family}}

{{row.doc.doc_type_caption}}

متخصص: {{sp.sp_name}}

فوق تخصص: {{row.meta.board_certification}}

فلوشیپ: {{row.meta.fellowship}}

حوزه تخصصی: {{row.meta.profiency}}

مرتبه علمی: {{row.meta.degree | degree}}

زبان های مسلط: {{ln.name}} {{$last ? '' : ', '}}

محل اخذ مدرک تحصیلی: {{row.meta.education}}

توضیحات : {{ JsonParse(row.meta.description_of_node)}}


 {{row.like+0 | toPersianDigit}}

🍏 انجام جراحی زيبايی بينی با متد جديد، حفظ ساختار بينی (پريزرويشن) و با حداقل تورم و كبودی و بدون قرار دادن تامپون، تزريق چربی به صورت و گردن با متد نانوفت و سلولهای بنيادی، پروتز چانه
آدرس: تبريز، كلينیک تخصصی بيمارستان بين المللی وليعصر، روزهای دوشنبه

آدرس وبسایت پزشک: www.drnazarient.com
اینستاگرام: dr_mohammadreza.nazari@