اسفندیار نوروزی

 - سال تجربه

 تلفن: ۰۲۱۸۸۳۳۸۱۳۰

 تهران،کارگر شمالی، رو به روی مرکز قلب تهران، کوچه ی دانش ثانی، مجتمع تخصصی درمان، طبقه اول

حوزه های تخصصی


{{row.doc.doc_type_name | namedoctype}} {{row.doc.doc_name}} {{row.doc.doc_family}}

{{row.doc.doc_type_caption}}

متخصص: {{sp.sp_name}}

فوق تخصص: {{JsonParse(row.meta.board_certifaction)}}

فلوشیپ: {{JsonParse(row.meta.fellowship)}}

حوزه تخصصی: {{JsonParse(row.meta.profiency)}}

مرتبه علمی: {{JsonParse(row.meta.degree)['name']}}

زبان های مسلط: {{ln}}، 

محل اخذ مدرک تحصیلی: {{JsonParse(row.meta.education)}}

  • دکتر اسفندیار نوروزی متخصص قلب و عروق
  • دکترای طب عمومی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال ۱۳۸۲
  •  بورد تخصصی قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۲