وحید شاملی

 - سال تجربه

 تلفن: ۰۲۱۲۲۲۲۳۲۴۲

 تهران، خیابان شریعتی، ابتدای ظفر، ساختمان سبز، واحد سوم

حوزه های تخصصی


{{row.doc.doc_type_name | namedoctype}} {{row.doc.doc_name}} {{row.doc.doc_family}}

{{row.doc.doc_type_caption}}

متخصص: {{sp.sp_name}}

فوق تخصص: {{JsonParse(row.meta.board_certifaction)}}

فلوشیپ: {{JsonParse(row.meta.fellowship)}}

حوزه تخصصی: {{JsonParse(row.meta.profiency)}}

مرتبه علمی: {{JsonParse(row.meta.degree)['name']}}

زبان های مسلط: {{ln}}، 

محل اخذ مدرک تحصیلی: {{JsonParse(row.meta.education)}}

دکتر وحید شاملی متخصص ارتوپدی متولد سال ۱۳۵۵ و فارغ التحصیل پزشکی عمومی در سال ۱۳۸۱ از دانشگاه پزشکی کرمانشاه است. دکتر شاملی مدرک تخصص و جراحی ارتوپدی خود را در سال ۱۳۹۰ از دانشگاه تهران دریافت و دوره‌ی تکمیلی جراحی زانو را در خارج از ایران سپری کرده است.