اسد بهکام راد

 ۳۰ سال تجربه

 تلفن: ۰۴۱۳۵۵۶۵۴۰۰

 تبریز، چهارراه باغشمال، اول خیابان ۱۷ شهریور جدید، ساختمان ۱۰

حوزه های تخصصی


{{row.doc.doc_type_name | namedoctype}} {{row.doc.doc_name}} {{row.doc.doc_family}}

{{row.doc.doc_type_caption}}

متخصص: {{sp.sp_name}}

فوق تخصص: {{JsonParse(row.meta.board_certifaction)}}

فلوشیپ: {{JsonParse(row.meta.fellowship)}}

حوزه تخصصی: {{JsonParse(row.meta.profiency)}}

مرتبه علمی: {{JsonParse(row.meta.degree)['name']}}

زبان های مسلط: {{ln}}، 

محل اخذ مدرک تحصیلی: {{JsonParse(row.meta.education)}}

- با بیش از ۳۰ سال سابقه در زمینه ارتوپدی 
- انجام جراحی های مرتبط با ارتوپدی در بیمارستان شهریار