حسن برحقی

 ۱۴ سال تجربه

 تلفن: ۰۴۱۳۵۵۴۷۳۳۷

 آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان طالقانی، خیابان ارک جدید، ساختمان ۵۳، طبقه دوم

{{row.doc.doc_type_name | namedoctype}} {{row.doc.doc_name}} {{row.doc.doc_family}}

{{row.doc.doc_type_caption}}

متخصص: {{sp.sp_name}}، 

فوق تخصص: {{JsonParse(row.meta.board_certifaction)}}

فلوشیپ: {{JsonParse(row.meta.fellowship)}}

حوزه تخصصی: {{JsonParse(row.meta.profiency)}}

مرتبه علمی: {{JsonParse(row.meta.degree)['name']}}

زبان های مسلط: {{ln}}، 

محل اخذ مدرک تحصیلی: {{JsonParse(row.meta.education)}}

...