راضیه امین السادات

 ۱۳ سال تجربه

 تلفن: ۰۱۱۴۴۱۵۲۲۵۲

 مازندران، آمل، میدان ۱۷ شهریور، روبروی ساختمان ۱۵خرداد، ساختمان نور، طبقه چهارم، مرکز مشاوره روانشناختی خانه جوان

حوزه های تخصصی


{{row.doc.doc_type_name | namedoctype}} {{row.doc.doc_name}} {{row.doc.doc_family}}

{{row.doc.doc_type_caption}}

متخصص: {{sp.sp_name}}

فوق تخصص: {{JsonParse(row.meta.board_certifaction)}}

فلوشیپ: {{JsonParse(row.meta.fellowship)}}

حوزه تخصصی: {{JsonParse(row.meta.profiency)}}

مرتبه علمی: {{JsonParse(row.meta.degree)['name']}}

زبان های مسلط: {{ln}}، 

محل اخذ مدرک تحصیلی: {{JsonParse(row.meta.education)}}

مشاوره تحصیلی وشغلی (ابتدایی، دبیرستان، کنکور)