کلینیک وحدت

 تاریخ تاسیس: ۱۳۹۶

 تلفن: ۰۵۴۳۷۲۳۰۹۲۹

 سیستان و بلوچستان، ایرانشهر، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی سیزدهم

خدمات


جستجو یا محدود کردن نتایج{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم


{{$select.selected.doc_family}}

{{$select.selected.sp_name}}

فیلتر تقویم خدمات


{{$select.selected.service_caption}}

*** توجه امکان لغو نوبت در این مرکز درمانی غیرفعال می باشد. ***

احداث کلینیک در اسفند ماه سال 1396 دريکى از بهترين نقاط شهر ایرانشهر در خیابان امام خمینی (ره) 13 انتخاب اعضاء هيئت امنا و ثبت مجتمع آغاز شد. دانشکده علوم پزشکی شهرستان ایرانشهر با هدف ايجاد استاندارد آموزشى ودرمانى ،آموزش گروه پزشکى ،ارائه خدمات تخصصى و فوق تخصصى و ايجاد رفاه اجتماعى درزمينى به مساحت 230000 مترمربع و زيربناى 2700 مترمربع درچهار وطبقه احداث گرديد.