بیمارستان امام علی (ع)

 تاریخ تاسیس: ۱۳۸۰

 تلفن: ۰۵۴۳۵۳۳۳۰۱۴

 سيستان و بلوچستان، چابهار، تقاطع خيابان بلوار قدس و خيابان شهيد باهنر

توجه: امکان لغو نوبت در این مرکز درمانی غیرفعال می‌باشد.

بیمارستان امام علی (ع) چابهار در سال ۱۳۸۰ با ۴۸ تخت افتتاح شد. در حال حاضر، ۲۰۹ تخت فعال دارد.

  •  آدرس سیستان و بلوچستان ، چابهار ، تقاطع خیابان بلوار قدس و خیابان شهید باهنر
{{$select.selected.sp_name}}

پزشکی با این تخصص یافت نشد.

فیلتر تقویم پزشکان


{{$select.selected.doc_family}}
{{$select.selected.sp_name}}

{{row.type_caption}} {{row.node.node_title}}

خدمات:

رزرو